Zoeken
  • Hein

Bitcoin: een macro prijsanalyse

Bijgewerkt op: jun 15

Prijsanalyse is het voortdurende proces van crypto-handelaren en analisten om patronen in de markt te vinden om de voor hun optimale handelsstrategieën te bepalen en om in het algemeen het marktsentiment te peilen of voor specifieke activa zoals Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP (XRP) en Litecoin. De twee belangrijkste factoren waarnaar wordt gekeken zijn of de markt al dan niet ‘bullish’ is met een opwaartse trendmatige prijsactie of ‘bearish’ met een neerwaartse druk op de prijs. Koersanalytische gegevens worden vaak in samenhang gebruikt om een zo gedetailleerd mogelijk perspectief op de marktomstandigheden te bieden. In dit artikel zal met name op macroniveau worden gekeken naar wat de huidige trend van Bitcoin lijkt te zijn.


Belang koers van Bitcoin: marktdominantie


Bitcoin is de grootste digitale munteenheid naar marktkapitalisatie (‘market cap’) en omvat een groot deel van het handelsvolume binnen de cryptovalutamarkten. Bitcoin dominantie wordt omschreven als de verhouding tussen de marktkapitalisatie van Bitcoin en de rest van de cryptovaluta. Bitcoin is voor lange tijd verreweg de grootste cryptomunt geweest. Haar marktdominantie lag voor geruime tijd veel dichter bij honderd procent dan nu het geval is. De marktdominantie van Bitcoin is aanzienlijk gedaald naarmate afgelopen jaren steeds meer cryptocurrencies op de markt zijn gebracht. Dit komt mede door de toegenomen populariteit van Initial Coin Offerings (ICO’s) na de introductie van Ethereum en de ERC-20 token standaard. De Bitcoin dominantie wordt vaak beïnvloed door zogenaamde ‘alt-seizoenen’ (altcoin seasons), waarin ‘altcoins’ (munten die niet Bitcoin zijn) in marktaandeel winnen ten opzichte van Bitcoin. Tradingview laat zien dat de Bitcoin dominantie op dit moment 45% is van de totale cryptovaluta markt met een huidige totale waarde van circa 1.3 biljoen euro.


Met name in het verleden, maar ook nu beweegt het grootste deel van de cryptovaluta mee met de prijsontwikkelingen van Bitcoin. Dit kan als ongunstig worden gezien. De waarde van elke cryptovaluta zou moeten worden beoordeeld aan de hand van de waarde die zij individueel vertegenwoordigt. De Bitcoin dominantie neemt (gelukkig) af naarmate de markt volwassener wordt.


Een flinke dip: geen reden tot paniek


Zoals velen hebben gemerkt is de koers van Bitcoin afgelopen weken flink onderuit gegaan. De Bitcoin koers daalde met circa 55% vanaf haar all time high (ATH). Dit is echter niet de eerste keer dat de prijs van Bitcoin een dergelijke daling meemaakt. In de jonge markt is het niet ongebruikelijk dat deze dalingen zich voordoen. De relatief stevige dalingen zijn (deels) te wijten aan het negatieve nieuws dat regelmatig rondom cryptovaluta de wereld in wordt gebracht.


Bovenstaande tabel is een aanwijzing dat de cryptovalutamarkt niet in een bubbel zit, maar dat de markt haar volwassenheid nog niet geheel heeft bereikt. De gedachte dat de cryptovalutamarkt een bubbel is, wordt vergroot doordat op dit moment veel meer geld in de industrie omgaat dan voorheen. Onervaren beleggers raken makkelijk hun geld kwijt omdat zij niet bekend zijn met de algemene trends, geen expertise hebben van de munten waarin zij investeren en bij hoge volatiliteit teveel op emotie handelen.


De huidige stand van zaken


Bij het beleggen in cryptovaluta is het van belang om bij een relatief grote daling, zoals recent heeft plaatsgevonden, te kunnen relativeren. De Bitcoin prijs was vanaf 1 januari dit jaar met ruim 137% gestegen tot haar ATH. Bovendien is de prijs van de munt op dit moment relatief tot het hoogtepunt van de ‘bull-market’ van 2017 eveneens gestegen met circa 100%. Het is natuurlijk onmogelijk om een volledig correcte toekomstvoorspelling te doen, maar uit historische data blijkt dat Bitcoin over het algemene een positieve trendgang heeft.


Op de korte termijn lijkt de markt nu in een ‘bear-trend’ te zitten. De koers is met 55% gedaald sinds de ATH op 14 april 2021. Dit betekent echter niet dat we in een ‘bear market’ zitten. Dit zou namelijk betekenen dat we komende jaren in een neerwaartse trend terecht zouden komen. De huidige dip kan eerder worden gezien als een reactie op de oververhitte cryptovaluta markt. De markt lijkt op dit moment te consolideren rond de 30.000 euro.


Een negatief scenario: de ‘Death Cross’


Een zogenaamde ‘Death Cross’ is een bearish technisch signaal dat zich voordoet in prijsgrafieken en erop zou kunnen wijzen dat de prijs van Bitcoin nog verder zal gaan dalen. Een Death Cross ontstaat wanneer het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde (MA50) onder het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde (MA200) kruist. Als dat gebeurt zou Bitcoin in bear market territorium kunnen komen, vergelijkbaar wat er in 2018 gebeurde.


Eerdere Death Crosses hebben geresulteerd in extra prijsdalingen van 70% in 2018 en 47% in 2019. De Death Cross van 2020 vond plaats kort na de door het coronavirus veroorzaakte marktcrash in maart. “"Speculatieve rapporten suggereren dat bitcoin binnenkort zou kunnen dalen tot $20.000, verwijzend naar de dreigende bearish cross van de 50 en 200 dagelijkse moving averages," schreef Stephen Kelso, markthoofd bij ITI Capital.


De dreigende Death Cross zou een opwaartse trend kunnen beperken.


Een positief scenario: Stock-to-Flow Model


Hoewel de Death Cross een negatief scenario laat zien, zijn er andere indicatoren die aanwijzen dat Bitcoin wederom zal gaan herstellen. Een model waarnaar kan worden gekeken is de ‘Stock-to-Flow Model’. Dit model beschouwt Bitcoin als vergelijkbaar met grondstoffen als goud, zilver of platina. Deze goederen zijn waardevast, omdat ze gezien hun relatieve schaarste gedurende lange tijd hun waarde behouden. Bitcoin is vergelijkbaar met deze grondstoffen, omdat het ook schaars is. Er zijn maar een beperkt aantal munten dat kan worden gedolven ('gemined'). Bovendien kost het delven van Bitcoin veel tijd en rekenkracht, waardoor de aanvoersnelheid laag is.


Stock-to-flow ratio’s worden gebruikt om de huidige voorraad van een grondstof (in casu de totale hoeveelheid Bitcoin die beschikbaar is) te evalueren tegen de stroom van nieuwe productie (in casu de hoeveelheid Bitcoin die dat specifieke jaar wordt gedolven). Een hogere ratio geeft aan dat een grondstof steeds schaarser wordt – en dus waardevoller is als opslagplaats van waarde.


De rode lijn is de stock-to-flow ratio lijn. Te zien valt dat de prijs in de loop der tijd de stock-to-flow van Bitcoin is blijven volgen. De theorie suggereert dat de Bitcoin koers kan worden voorspeld door de geprojecteerde stock-to-flow lijn te observeren. Gezien de Bitcoin nu een stuk onder de rode lijn is gekomen, kan derhalve worden verwacht dat de koers weer omhoog zal gaan. Daarnaast kan aan de hand van de divergentiegrafiek onderaan worden afgelezen dat net als in 2012, 2016 en 2018 Bitcoin op de rand van een omkeerpunt staat.


Fear and Greed


Een andere manier om naar de Bitcoin koers te kijken, is door middel van de Fear and Greed Index. Dit model wordt gebruikt omdat de cryptovaluta markt veel te maken heeft met beleggers die investeren op basis van hun emoties. Mensen worden ‘greedy’ wanneer de markt omhoog gaat en krijgen ‘FOMO’ (fear of missing out), en krijgen ‘fear’ wanneer de markt een dip heeft.

Zoals is te zien in de rood omcirkelde gebieden is de koers elke keer omhoog gegaan vlak nadat het niveau van angst om te investeren een stuk onder de 24 zat, de ‘extreme fear’ zone. Gezien de angst nu even hoog is als op andere historische momenten, kan op basis van dit model worden verwacht dat de angst zal afnemen en de koers weer in een opwaartse trend zal komen.


Positief nieuws


De prijsfluctuatie van Bitcoin wordt voor een deel bepaald door het nieuws wat over de munteenheid uitkomt. Uitspraken van Elon Musk op twitter, China die maatregelen neemt tegen Bitcoin en de Amerikaanse overheid die steeds meer geld bijdrukt: allemaal hebben ze effect op de koers van Bitcoin. Hoewel steeds meer overheden proberen de handel en het delven van cryptovaluta te reguleren, al dan niet volledig uit te bannen, zijn er ook landen die juist kansen zien bij het gebruik van cryptovaluta.


Zo heeft vorige week de president van El Salvador, de autoritaire Nayib Bukele, Bitcoin als wettig betaalmiddel uitgeroepen. Politici in Argentinië, Paraguay, Brazilië en Panama hebben de beslissing op social media ondersteund. Het lijkt erop dat van deze landen Paraguay als eerste het voorbeeld van El Salvador zal volgen, of op zijn minst gunstige wetten zal doorvoeren ten aanzien van cryptovaluta. Het 36-jarige Paraguayaanse congreslid Carlos Rejala heeft op de media zijn steun uitgesproken voor Bukele en zinspeelde op een “belangrijk project” dat “Paraguay zou innoveren ten overstaan van de wereld”. De verwachting is dat, indien steeds meer landen Bitcoin gaan accepteren als wettig betaalmiddel, op lange termijn de waarde van Bitcoin enorm zal toenemen.


Een andere recente gunstige ontwikkeling is de tweet van Elon Musk dat de auto’s van Tesla weer met Bitcoins gekocht kunnen worden als bij het delven van cryptovaluta minder fossiele brandstoffen worden gebruikt. Na de opmerking van de miljardair schoot de koers met ruim 5% omhoog. Musk liet recent nog weten dat Tesla het kopen van de voertuigen had opgeschort, omdat het delven van Bitcoins niet klimaatvriendelijk zou zijn. Het delven van cryptovaluta verloopt echter al voor 70% met het gebruik van duurzame energie, omdat dit veelal goedkoper is.


Conclusie


Bij een prijsanalyse dient altijd te worden vermeld dat dit enkel een indicatie geeft van scenario's die mogelijk gaan plaatsvinden. Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Toch zijn er bepaalde trends te zien. Het is mogelijk dat binnenkort een ‘Death Cross’ zal plaatsvinden. Toch dient te worden vermeld dat dit enkel een technische indicatie is, en dat het onduidelijk is of een verdere dip zal doorzetten. De Stock-to-Flow Model en de Fear and Greed Index wijzen ons namelijk op een ‘bullish’ scenario. De laatste tijd zorgen positieve en negatieve nieuwsberichten dat de prijs van Bitcoin vrij volatiel is, doch lijkt de prijs enigszins te stabiliseren. Het lijkt erop dat Bitcoin nog steeds in een bullish trend zit, maar dat er voor een korte periode sprake is van een bearish scenario.


Een beginnend belegger in cryptovaluta zou kunnen wachten tot nadat de Death Cross binnenkort (mogelijk) plaatsvindt, en daarna besluiten onder begeleiding te investeren in cryptovaluta.

73 keer bekeken